Sự hình thành giới tính nam, nữ và thế nào là nhiễm sắc thể giới tính?

Sự hình thành giới tính nam, nữ và thế nào là nhiễm sắc thể giới tính?

Sự hình thành giới tính nam, nữ và thế nào là nhiễm sắc thể giới tính?

Thế giới tự nhiên thần bí, huyền diệu đã tạo ra muôn loài phong phú đa dạng. Vậy sự huyền bí về giới tính thật sự là như thế nào?

Hoa cỏ thì có cây đực cây cái, động vật thì có giống đực giống cái, loài người thì có nam giới và nữ giới. Hiện nay y học đã chứng minh rằng: sự phân hóa giới tính nam – nữ là do "nhiễm sắc thể" (NST) có trong nhân tế bào, mang gen xác định tính di truyền của tế bào và cơ thể sinh vật. Nhiễm sắc thể quyết định giới tính của cơ thể người và duy trì nòi giống từ đời này qua đời khác cho loài người.

Ngoài tế bào sinh dục, cơ thể nam giới hay nữ giới đều có 23 cặp tế bào nhiễm sắc thể giống nhau, trong đó có 22 cặp là nhiễm sắc thể bình thường còn một cặp là nhiễm sắc thể giới tính. Nhiễm sắc thể thường vừa quyết định giới tính vừa quản lý "mật mã" của toàn bộ hoạt động sống ở cơ thể người; còn nhiễm sắc thể giới tính thì chỉ quyết định giới tính của con người. Nhiễm sắc thể giới tính phân thành hai loại là "nhiễm sắc thể X" và "nhiễm sắc thể Y". Nhiễm sắc thể nam tính là do một nhiễm sắc thể X và một nhiễm sắc thể Y giao vĩ tạo thành, tức là cặp XY; còn nhiễm sắc thể nữ tính là do hai nhiễm sắc thể X tổ hợp thành, tức là cặp XX.

Sự hình thành giới tính nam, nữ và thế nào là nhiễm sắc thể giới tính? - Ảnh 1

Tuy nhiên, "sứ giả" tạo nên sự sinh sản của loài người chính là tinh trùng và trứng, là một loại tế bào đặc thù khác hẳn về số lượng nhiễm sắc thể so với các tế bào khác trên cơ thể người, tức là tinh trùng và trứng chỉ có 23 nhiễm sắc thể, vừa đúng bằng một nửa nhiễm sắc thể của các tế bào khác. Trong 23 nhiễm sắc thể đó thì có 22 nhiễm sắc thể thường và 1 nhiễm sắc thể giới tính. Ở nữ giới không có nhiễm sắc thể Y cho nên chỉ có thể sản sinh ra nhiễm sắc thể X, còn nam giới thì có thể sản sinh ra nhiễm sắc thể X và nhiễm sắc thể Y.

Khi tinh trùng và trứng kết hợp tạo thành trứng thụ tinh, 23 nhiễm sắc thể trong trứng và 23 nhiễm sắc thể trong tinh trùng kết hợp với nhau hình thành nên 23 cặp nhiễm sắc thể (46 NST), như vậy đã tương đồng với số nhiễm sắc thể trong các tế bào khác của cơ thể. Như chúng ta đã biết, hai nhiễm sắc thể nữ giới đều là X, còn nhiễm sắc thể nam giới thì phân thành hai loại X, Y; khi nhiễm sắc thể X của nam giới kết hợp với trứng thì hai nhiễm sắc thể của đời sau đều là X và sẽ là nữ giới; khi nhiễm sắc thể Y kết hợp với trứng thì hai nhiễm sắc thể của đời con là XY và sẽ là nam giới.

Từ đó có thể khẳng định rằng nhiễm sắc thể giới tính quyết định giới tính của con người. Tuy nhiễm sắc thể giới tính có thể quyết định giới tính, nhưng nhiễm sắc thể chỉ tồn tại trong nhân tế bào, mắt thường không thể nhìn thấy và cũng không thể sờ thấy được. Chúng ta chỉ có thể phân biệt giới tính nam và nữ bằng trực quan, phân biệt qua tuyến sinh dục và cơ quan sinh dục ngoài.

Nguồn tổng hợp
 

Create AccountLog In Your Account